گروه معماری و مهندسی پارما

Parma Architecture & Engineering Group

تلاقی مهندسی مدرن و نمای کلاسیک

زیبایی چشم نواز

/
نمونه کارها

Portfolio Show

story-image

گروه مهندسی پارما

سخن در باب سبک معماری است...

یکنواختی در طراحی های کلاسیک، گاها دلزدگی بصری برای مبصران و سفارش دهندگان به همراه دارد و حال اینکه اشتیاق سفارش دهندگان نسبت به سبک کلاسیک، برای احداث بناهای مجلل و فاخر، امری بدیهی است. اکنون صرفه اقتصادی و چگونگی خلق چنین آثاری با حفظ اصالت معماری کلاسیک و تلفیق آن با فناوری و معماری مدرن امر ریزبینانه و خلاقانه ای است که بر دوش معماران سنگینی می کند.

آری معماری کلاسیک فرزند یک ذهن زیباست که در بازی نور، سایه و احجام به تعادل و کمال می رسد و اعتقاد راسخ دارم که معماری کلاسیک تظاهر به تجمل نیست بله تجلی اصالت است و معمار حقیقی با حفظ این اصلات طرحی نو و متفاوت خلق می کند.

تـــلفیق هنر و صنــــعت
LOADING